RSS

Umetnost je… traganje za ličnom istinom

Kroz istoriju su mnogi mislioci pokušavali da definišu umetnost:

  • Najpre se umetnošću smatrala svaka veština.

  • Po Aristotelu umetnost je bila oponašanje prirode ili mimesis.

  • Gete je rekao da je umetnost druga priroda.

  • Prema Tolstoju umetnost je komunikacija između ljudi na indirektan, posredan, način.

  • Enciklopedija Britanika umetnost definiše kao upotrebu mašte i veštine kako bi se estetski  oblikovali  predmeti, prostori ili doživljaji, koji se mogu podeliti sa drugima.

Koja je tvoja lična definicija umetnosti?

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 16. novembra 2011. inč Umetnost je...

 

Postimpresionizam – reakcija na impresionizam

Kad? Posle 1880.godine. Gde? U Francuskoj.

Imresionizam svojim neposrednim utiscima iz prirode prenesenim u mrljama boja spektra inspiriše i provocira umetnike.

„Impresionizam nije samo značajan po čarobnim i vedrim ostvarenjima u oblasti slikarstva i vajarstva, već i po reakcijama koje je izazvao. Tumačenje stvarnosti koje je predlagao impresionizam, bilo je krajnje jednostrano i uskoro se otkrilo koliko je ograničeno. S jedne strane pretila je opasnost, pošto je svetlost proglašena jedinim pravim sadržajem slike, da se impresionistički stil svede na jedno isključivo vizuelno i optičko tumačenje: da se slikar pretvori u oko sposobno da prima utiske, svakako veoma osetljivo oko, ali ipak samo oko. S druge strane, pretila je opasnost da se svaki oblik razloži i postane fluidan, da se pretvori u jedan flou svetlosti, u neodređenost boja, bez jezgra i bez suštine. Taj svet treptaja svetlosti i boja koji je impresionizam otkrio, tezi da se razloži u fantomsku maglovitost. Otuda u različitim pravcima i na različiti način, sazrevaju i kreću se one pozitivne reakcije na impresionizam koje će biti poslednja pobeda umetnosti i koje će predstavljati poslednje etape na putu prema modernoj umetnosti.“ (Đina Piskel)

Reprezentativno impresionističko delo: Impresija – rađanje sunca, Klod Mone

Osim impresionista na postimpresioniste su presudno uticali i japanski umetnici zahvaljujući svojim grafikama.

Reprezentativno delo: Veliki talas, Kanagava

Prošavši kroz svoju impresionističku fazu slikari postimresionizma se odriču oponašanja prirode smatrajući ga nemogućim i odlučuju se da prirodu tumače. Slika više nije „prepis“ realnosti koju oko vidi, već nova realnost.

Pol Sezan učvršćuje rastočene impresionističke oblike i učvršćava ih crnom konturom. Pažljivo odabranim mozaičkim površinama intenzivnih boja modulira oblike i raspoređuje ih u jednu geometrijski čvrstu monumentalnu kompoziciju.

Reprezentativno delo: Mrtva priroda

Pol Gogen traga za izvorima umetnosti u narodnom stvaralaštvu. Divi se „primitivnoj“ umetnosti Haitija. Još više se udaljava od oponašanja prirode tako što inspirisan japanskom umetnošću slika intenzivnim bojama nanesenim u prilično ravim površinama i uokvirenim crnim krivudavim konturama. Boja sve manje služi da dočara prirodne nijanse, a sve više postaje samostalno izražajno sredstvo.

Reprezentativno delo: Vizija posle propovedi

Vincent Van Gog posle svoje impresionističke faze traga za što neposrednijim odnosom prema prirodi kao kod japanskih slikara. Iz Pariza odlazi u Arl na jugu Francuske, gde nastaju mnoga njegova čuvena dela u kojima je sve natopljeno bojama sunca. Slika sa jakom emocijom koja se odražava u upotrebi često komplementarnih boja, pastoznih nanosa i jasnih uskovitlanih poteza.

Reprezentativno delo: Suncokreti

Kod ovih postimpresionista vidimo da su iz iskustva sa impresionizmom poneli rasvetljenu paletu boja i ljubav prema prirodi, ali pod utiskom japanske umetnosti donete u Evropu i velikog društvenog „prestrojavanja“ na prelazu između dva veka kome su aktivno doprinosili, oni su umetnost oslobodili svih akademskih stega i postavili temelj moderne umetnosti dvadesetog veka. Oni su bili prekretnica.

Link za zainteresovane da saznaju više:

http://www.znanje.org/i/i19/99iv09/99iv0909m/99iv0909m.htm

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 28. novembra 2011. inč Drugi razred gimnazije opšteg smera, Istorija umetnosti

 

Da li si umetnik?

U odnosu na umetnost  možeš da budeš izvođač (kao glumac ili virtuoz na nekom instrumentu ili slikar koji  oponaša prirodu ), a možeš da budeš i autor (kao pisac ili reditelj ili kompozitor ili likovni stvaralac pred praznim platnom). Dok prvi doživljavaju, propuštaju kroz sebe i prenose drugima – drugi istražuju, eksperimentišu i stvaralački oblikuju. Možda misliš za sebe da ne spadaš ni u jednu od ovih kategorija, već si jednostavno publika. Ali i publika je izvođač koji propušta umetničko delo kroz složeni instrument svojih čula, misli i osećanja. Publika je i autor, jer upravo njen doživljaj dovršava to delo koje je umetnik započeo.

Započela sam blog  sa namerom da obogatim časove likovne kulture i školske sekcije, međutim poznajući kreativni potencijal učenika i kolega sa kojima sarađujem, očekujem da ćemo se sa temelja nastave vinuti u visine čistog stvaralaštva!

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 18. novembra 2011. inč Umetnost je...